OFFICE MANAGER

BÜROOJUHT: töökogemust üle 10 aasta klienditeeninduses, raamatupidamises, turunduses ja finants valdkonnas. / OFFICE MANAGER: professional experience of over 10 years in customer service, accounting, marketing and finance.